Energia Millor és una assessoria energètica que treballa per maximitzar l'estalvi d'empreses, comunitats de veïns, entitats públiques i particulars en les seves factures elèctriques


Energia Millor treballa per assegurar al client la millor contractació possible de forma independent de les comercialitzadores elèctriques. Estudiem cas a cas com optimitzar la contractació, comparem els preus que ofereixen les diferents comercialitzadores i fem el procés de contractació perquè el client no s’hagi de preocupar del procés de canvi i s’asseguri el màxim estalvi possible.

Una òptima contractació elèctrica d’un punt de consum és clau per aconseguir la mínima despesa possible en l’ús de l’electricitat, assegurant en tot moment la qualitat de subministrament. Les causes d’una contractació no ideal són diverses: sobredimensionat d’instal·lacions, contractes antics, potències contractades incorrectes, generació de reactiva... 

Si després d’un any de l’optimització l’estalvi no ha estat el previst, retornem la part proporcional no estalviada. D'aquesta manera, l'estalvi està garantit en tot moment. Treballem únicament amb comercialitzadores que venen electricitat procedent d’energies renovables. Creiem que hem de caminar cap a un sistema energètic plenament renovable i ecològic.


Cobrem el servei en funció de l’estalvi generat un cop s’ha demostrat la reducció de la despesa

Si no hi ha estalvi, el servei no té cap cost!